Bed & Breakfast
Accommodation

Economy / Budget Hotels


Accommodation
 • Airlines, Arakshan Road, Paharganj Phone: 23617571
 • Ajanta, 36 Arakshan Roa, Ram Nagar Phone: 29562097,41764563
 • Ashoka Guest House, Katra Lachoo Singh, Chandni Chowk Phone: 23865007
 • Chanakya, Rajguru Road, Paharganj Phone: 23588823/28
 • Citizen, 5285 Ajmeri Gate Phone: 23670076
 • Crown, 0208 Katra Bariyan, Fatehpuri Phone: 23957599
 • Imperial, Fatehpuri, Delhi - 110006, Phone:23947510/6053
 • Kabeer, ¾ Arakshan Road, Ram Nagar Phone: 23621300
 • Kapoor Holiday Inn, F-39 East Of Kailash Phone: 26415600, 26432457, 26432228
 • Natraj, 1750 Chuna Mandi, Paharganj Phone: 23580099
 • South India, 1211 Padam Singh Road, Karol Bagh Phone: 28756025/3651
 • Tourist, 7361 Ram Nagar, Near Qutab Road Pahar Ganj. Phone: 23610334
 • Tourist Home, 2501 Arakshan Road, Paharganj Phone: 23673473
 • Tourist Inn, 8502 Arakshan Road, Paharganj Phone: 23677112
 • Wood Inn, 8 Furniture Block, Kirti Nagar Phone: 25438500, 25439136